Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen veistoskeräys

kiitos lahjoittajille!

Vuonna 2018 Saarijärven kaupunginvaltuusto teki historiallisen päätöksen rakentaa uudet, terveet tilat yhtenäiskoululle, lukiolle, kansalais- ja musiikkiopistolle sekä kuvataidekoululle. Hankkeena uuden Koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen on merkittävä ja se on sijoitus lapsiin, nuoriin sekä kulttuuriin. Se on panostus tulevaisuuteen.

Taiteen halutaan näkyvän ja tuntuvan konkreettisesti myös keskuksen uusissa tiloissa. Sitä varten Saarijärven museon ystävät ry on perustanut työryhmän keräämään varoja uuteen koulu- ja kulttuurikeskuksen pihaan sijoittavaan lahjaveistokseen. Lahjoitettavaksi suunniteltu teos on Radoslaw Grytan graniittiveistos Poem, Runo.

Keräyshankkeessa ovat mukana myös Saarijärven taitelijaseura Siena, Tapperien taideseura, Saarijärven Teatteri, Saarijärven Lossi ja Saarijärven lukion kan-natusyhdistys. Lahjaveistos ilahduttaa ja inspiroi yhä uusia sukupolvia ja muistuttaa tahdostamme pitää yllä saarijärveläisen kulttuurin elinvoimaa.

Nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana lahjaveistoshankkeen toteuttamisessa ja liittyä hyvää tekevään ketjuun menneilltä tuleville. Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskus – lisää uusia paavoja, kirstejä, tarmoja, kirmoja ja tiinoja!

Lahjaveistoshankkeeseen voi osallistua maksamalla haluamansa summan Saarijärven museon ystävien perustamalle keräystilille FI45 4766 0010 0485 40 (POPFF22)

Avaa alla olevat liitteet ja perehdy tarkemmin veistoskeräykseen ja sen taustoihin.